Badania profilaktyczne: kontrolne, wstępne, okresowe

Pakiet podstawowy badań profilaktycznych: a + b = 70,00 zł

a) badanie przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, wraz z wydaniem zaświadczenia

b) badania laboratoryjne:
- morfologia
- badanie moczu
- cholesterol lub glukoza

Badania dodatkowe w.g. szkodliwości występujących na stanowiskach pracy.


1. badanie przez lekarzy innych specjalności:
- laryngolog
- neurolog
- okulista
- badanie audiometryczne
- spirometria
- RTG płuc duży obrazek
każde badanie w cenie 40,00 zł

2. badania laboratoryjne w.g. cennika obowiązującego w laboratorium.

3. zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych - 30,00 zł

Wizytacja zakładu pracy przez lekarza prowadzącego badania - w cenie 100,00zł/wizytę


Ceny badań DNA zgodnie z cennikiem Centrum Badań DNA, którego jesteśmy partnerem regionalnym, znajdą Państwo tu: http://www.sklep.cbdna.pl/pl/prices

Lista badań laboratoryjnych dostępnych w naszej placówce:

 • OB
 • Morfologia krwi z płytkami z rozmazem
 • Retikulocyty
 • Eozynofilia bezwzględna
 • Fibrynogen
 • D-dimer ilościowo
 • Mocz - badanie ogólne + badanie mikroskopowe osadu
 • Mocz - białko ilościowo
 • Mocz - glukoza ilościowo
 • Kał - badanie na obecność krwi utajonej
 • Test Giardia/Lamblia w kale
 • Badanie ogólne kału
 • Nasienie - badanie fizyko-morfologiczne
 • ALAT (Aminotransferaza alaninowa)
 • Amylaza (surowica lub mocz)
 • Białko całkowite
 • Bilirubina całkowita
 • Cholesterol całkowity (TC)
 • Cholesterol - HDL (HDL-C)
 • Cholesterol - LDL (LDL-C oznaczany metodą bezpośrednią)
 • Glukoza
 • Krzywa cukrowa (2 punktowa)
 • Krzywa cukrowa (3 punktowa)
 • Elektrolity (Na, K, Cl)
 • Potas stężenie w surowicy
 • Sód stężenie w surowicy / Na
 • Chlorki (Cl)
 • Czas protrombinowy (PT), wskaźnik protrombinowy, INR
 • Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • Mocz - mikroalbuminuria półilościowo
 • Liczba Addisa
 • Kamienie nerkowe - analiza półilościowa
 • Test Helicobacter pylori (antygen w kale)
 • Albumina w surowicy
 • ASPAT (Aminotransferaza asparginowa)
 • Elektroforeza białek surowicy na żelu
 • Triglicerydy (TG)
 • Lipidogram
 • Lit
 • Wapń całkowity / surowica lub mocz
 • Magnez
 • Fosfor nieorganiczny
 • Żelazo
 • TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza)
 • Mocznik
 • Kreatynina (surowica lub mocz) metoda enzymatyczna + GFR
 • Klirens kreatyniny endogennej
 • Kwas moczowy
 • Fosfataza alkaliczna
 • CK -kineza kreatynowa
 • CK/MB
 • Lipaza
 • ASO
 • RF - czynnik reumatoidalny
 • CRP - białko C-reaktywne
 • WR - serodiagnostyka USR 
 • FTA + FTA - ABS
 • TPHA
 • HIV
 • TSH - III generacji
 • FT3
 • FT4
 • Anty-TG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)
 • Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAK)
 • FSH
 • LH
 • Estradiol
 • Progesteron
 • Prolaktyna
 • Testosteron
 • SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)
 • Fosfataza kwaśna
 • LDH (dehydrogenaza mleczanowa)
 • GGTP (glutamylo-transpeptydaza, gamma-GT)
 • Profil wątrobowy podstawowy (bilirubina całkowita, ASPAT, ALAT)
 • Profil wątrobowy rozszerzony (bilirubina całk., ASPAT,ALAT,FA,GGTP)
 • Profil kostny (fosfataza alkaliczna, wapń całkowity, fosfor)
 • Profil trzustkowy ( amylaza - diastaza, lipaza)
 • Diagnostyka niedoboru żelaza (żelazo, TIBC, stopień wysycenia transferyny)
 • Profil nerkowy (kreatynina, mocznik)
 • Markery stanu zapalnego (morfologia krwi,- leukocytoza, OB, CRP-ilościowo)
 • HCG +Beta ilościowo (ciąża, choroby trofoblastyczne - czułość analityczna 0,10mIU/ml)
 • DHEA-S (siarczan dehydroepiandrosteronu)
 • ACTH (hormon adrenokortykotropowy)
 • Witamina D(25OH)
 • PSA (specyficzny antygen prostaty), 
 • AFP (alfa-fetoproteina) 
 • HE 4 (marker raka jajnika)
 • ROMA (Ca - 125 + HE4 + wskaźnik % oceny ryzyka raka jajnika) 
 • Witamina B12
 • Kwas foliowy
 • Ferrytyna
 • C-peptyd
 • Insulina
 • HbA1c
 • Anty-HCV - test jakościowy
 • Mononukleoza test lateksowy
 • Kortyzol w surowicy lub DZM (dobowa zbiórka moczu) 
 • Parathormon - intact
 • Hormon wzrostu - hGH 
 • Somatomedyna C (IGF-I) (5)
 • ARO (aktywność reninowa osocza) - RIA
 • Ca - 125 (m.in. marker raka jajnika)
 • Ca - 15.3 (m.in. marker raka sutka, jajnika i płuc)
 • Ca - 19.9 (m.in. marker nowotworów p. pokarmowego)
 • CEA (antygen karcinoembrionalny)
 • HBs antygen
 • Anty-HBs - total (test ilościowy)
 • Antygen - HBe
 • Anty-HBc Total
 • Anty-HBc IgM
 • Anty-HAV Total
 • Anty-HAV IgM
 • Toksoplazmoza IgG
 • Toksoplazmoza IgM
 • Różyczka IgG
 • Różyczka IgM
 • Borelioza IgM
 • Borelioza IgG
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • EBV (Epstein - Barr Virus) IgM
 • Diagnostyka alergii
 • Posiew moczu
 • Posiew z gardła /migdałków
 • Posiew z nosa
 • Posiew z jamy ustnej / języka (bakterie+grzyby)
 • Posiew z ucha (bakterie+grzyby)
 • Posiew z worka spojówkowego
 • Wymaz ze zmian skórnych (bakterie tlenowe + grzyby)
 • Posiew z ran, ropni (bakterie tlenowe)
 • Posiew w kierunku beztlenowców
 • Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych
 • Posiew w kierunku GBS (kolonizacja Strept.agalactiae+antybiogram.